Datové schránky

Dne 1. 1. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na základě které dojde k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům a právnickým osobám.

🟢Právnické a podnikající fyzické osoby

Datová schránka bude zřízena všem právnickým osobám zapsaným v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (např. spolkům, nadacím či společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům). Dále bude datová schránka zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám, a to i tehdy, když mají pozastavenou živnost. Přístupové údaje budou všem zaslány dopisem, přičemž datové schránky budou následně automaticky zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se datové schránky nepřihlásí. V případě ztráty přihlašovacích údajů bude možné požádat o nové na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, popř. se do datové schránky bude možné přihlásit některým z elektronických identifikačních prostředků (např. skrze Bankovní identitu) a přihlašovací údaje si zde dohledat, protože přihlašovací údaje nalezne každý uživatel také přímo ve své datové schránce.

Zřízenou datovou schránku právnickým a podnikajícím fyzickým osobám nebude možné zrušit ani znepřístupnit. Datová schránka bude zrušena, popř. nebude vůbec zřizována, jen v případě ukončení podnikání.

🟢Fyzické osoby

Návrh novely původně počítal i s povinným zřízením datové schránky všem těm fyzickým osobám, které mají zřízeno přihlášení k Portálu občana (typicky přes bankovní identitu). Na základě pozměňovacího návrhu k tomu však nakonec nedojde. To ale neznamená, že fyzickým osobám nepůjde datovou schránku zřídit vůbec. Nepodnikající fyzické osobě bude možné datovou schránku zřídit na základě její žádosti s úředně ověřeným podpisem, protože zákon zakládá nárok každé fyzické osoby na jednu datovou schránku, kterého ale dotyčná osoba nemusí využít, pokud nebude chtít. Zřízení bude bezplatné.

Bližší návod k obsluze datových schránek lze najít pod tímto odkazem: Datové schránky (mojedatovaschranka.cz)

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena