Problematika ochrany osobních údajů ‣ 2022

 • Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů ministerstvem vnitra
 • Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů
 • Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů
 • Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance
 • Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů
 • Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR
 • Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných databází průmyslových práv
 • Poskytování informací o dosaženém vzdělání
 • Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance
 • Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů
 • Informace o platech úředních osob
 • Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě
 • Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě internetového úložiště
 • Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena