Advokátní kancelář​

Právní služby ve všech oblastech podnikání. Od občanského a obchodního práva až po ochranu osobních údajů a správu majetku. Stojíme při vás v každé situaci, s důvěrou a nasazením.

S čím si poradíme?

Řízení společnosti​

Nastavení a změny struktury společností, pracovněprávní dokumenty, zaměstnávání cizinců včetně agenturního zaměstnávání.

Smluvní vztahy

Příprava nebo revize smluv dle individuálních potřeb klientů, poradenství při vyjednávání a uzavírání smluv.

Řešení sporů

Vymáhání pohledávek, zastupování v soudních řízeních, zastupování před správními orgány včetně daňových řízení.

Zahájení podnikání nebo vstup na český trh

Poradenství při zahájení podnikání – založení společnosti nebo ohlášení živnosti, nastavení smluvních vztahů, poradenství s plněním povinností ve vztahu ke správním úřadům, pracovněprávní poradenství.

Právo duševního vlastnictví

Smluvní úprava právních vztahů v souvislosti s autorskými díly a softwarem, problematika ochranných známek, řešení sporů v oblasti IT/IP.

Nemovitosti

Příprava nemovitostních transakcí včetně předběžného posouzení transakce a vypracování veškeré dokumentace, poskytování advokátní úschovy pro zajištění nemovitostních transakcí, problematika zástavních práv a věcných břemen.

Ochrana osobních údajů

Analýza nakládání s osobními údaji v organizacích, poradenství a příprava dokumentů při nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, služby pověřence.

Rodinné právo

Poradenství v otázkách rodinného práva, zastupování v řízeních o úpravu poměrů nezletilých dětí, rozvodu manželství a vypořádání společného jmění.

Trestní právo

Poradenství v oblasti prevence hospodářské trestné činnosti při podnikání, zastoupení poškozených, zastoupení v trestním řízení, zastoupení v řízení o přestupcích.

Správa majetku

Poradenství při zakládání a správě svěřenských fondů.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena