eDoklady

Digitální a informační agentura (DIA) spustila po novele zákona o právu na digitální služby novou aplikaci eDoklady, kterou je možné od 20. 1. 2024 stahovat na App Store a Google Play, a která vytváří alternativu k tradičním průkazům totožnosti.

🟢Jak aplikace funguje?

Přihlášení

  • Vstup do aplikace je zabezpečený biometrickými údaji – obličejem a otiskem prstu. Proto by do ní neměl mít přístup nikdo jiný než její uživatel, a to i offline bez přístupu k internetu;
  • V případě ztráty telefonu je možné aplikaci odpojit v Portálu občana. Elektronická verze občanského průkazu je vázaná na platnost fyzického dokladu – vyprší-li mu, automaticky skončí také platnost elektronického průkazu. Aplikace uživatele 90 dnů před koncem platnosti vyzve, aby si ji prodloužil.

🟢Kde mohu edoklad využít?

  • V první fázi bude elektronický občanský průkaz možné použít na ministerstvech a dalších tzv. ústředních správních úřadech, a dále u soukromoprávních subjektů za účelem ověřování věku, např. v obchodech;
  • Od 1. 7. 2025 na policii, finančních úřadech, živnostenských úřadech, ČSSZ, katastrálních úřadech, matričních úřadech, krajských úřadech, obcích s rozšířenou působností a úřadech práce;
  • Od 1. 1. 2025 budou následovat zbylé samosprávy, pošta, banky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí;
  • Od počátku roku 2025 bude elektronický průkaz možné použít také k identifikaci ve volebních místnostech;
  • Ověřovat údaje osob pomocí eDokladu budou moci i podnikatelé a firmy po registraci přes datovou schránku. Jedná se o významné zjednodušení při prokazování totožnosti, které přinese také vyšší zabezpečení a kontrolu nad osobními údaji. Při prokazování uživatel uvidí, jaké údaje z elektronického občanského průkazu jsou po něm požadované a má možnost jejich předání potvrdit či zamítnout. Tím se může vyhnout například i zpřístupnění těch údajů, které po něm nejsou vyžadované jako v případě fyzického předložení občanského průkazu.

Ověřovateli se v aplikaci údaje neukládají a ověřovanému se ukládá seznam všech ověření, která provedl, pokud si tuto možnost v aplikaci zapne. Historie prokazování nebude přístupná státu ani nikomu jinému. Elektronický občanský průkaz by nemělo být možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost.

Zároveň platí, že současná plastová verze občanského průkazu zůstává nadále platná. Bližší informace k fungování eDokladů naleznou zájemci na webu: https://edoklady.gov.cz/

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena