Nejlépe vynaložené peníze v začátku podnikání ‣

Pan Doležal pracoval jako grafik na volné noze. Jakmile mu začaly zakázky narůstat, uvědomil si, že jde již o velké peníze a rozhodl se na nás obrátit před tím, než uzavřel první velkou zakázku. S obsahem smlouvy jsme mu pomohli tak, aby neobsahovala nepřiměřená rizika nebo taková rizika, kterých by si nebyl vědom. Dále s námi konzultoval nejvhodnější formu pro své podnikání z daňového i právního pohledu, po probrání všech možností pro něho bylo nejvýhodnější založit společnost s.r.o.

🟢Při zakládání společnosti jsme zároveň nastavili:

  • Právní vztahy se zákazníky; připravili jsme obchodní podmínky a interní postupy pro řádně plnění všech zákonných povinností.
  • Právní vztahy se vzorovými smluvními partnery a prodiskutovali důležitá témata, na která je třeba při uzavírání smluvních vztahů myslet;
  • Proces nakládání s osobními údaji, který je v tomto oboru důležitý například pro kontakt s klienty s využitím obchodních a reklamních sdělení.
  • Od počátku řádné vedení účetnictví a dle potřeby konzultace daňových aspektů.

Díky předem stanoveným pravidlům nedochází k větším problémům, a pokud pan Doležal potřebuje s nějakou situací poradit, má se na koho včas obrátit.

Účetní, daňové a právní zatížení nemusí řešit, není ve stresu, že by něco podcenil. A pokud si není jistý, může to s námi kdykoli konzultovat. Tím pádem můžeme včas předejít komplikacím a rizikům, která by mohla jeho podnik ohrozit a je tak v bezpečí.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena