Jak pan Novák o svůj majetek ne/přišel ‣

Pan Novák, je řemeslník, který pracoval jako OSVČ. Díky velké zakázce, kterou dostal a získal skvělé reference, začal najednou přijímat velké množství dalších zakázek. Brzy musel zaměstnat celý tým lidí, pracoval ve dne v noci, rostly mu zisky, ale zároveň také odpovědnost a povinnosti, které dříve neměl. S těmi si nevěděl rady, byl zvyklý se věnovat tomu, aby dobře odvedl svou práci. Začal pociťovat účetní, daňové a právní zatížení, na které již nestačil, ale neměl čas se tím více zabývat. Říkal si, že pokud bude odvádět dobrou práci, zákazníci budou spokojeni a všechno bude v pořádku.

Bohužel podcenil důležitost správně vedené dokumentace a také smluvně zajištěných právních vztahů mezi partnery, které měl často odsouhlasené pouze ústně. Neinformoval se, jaké další povinnosti v souvislosti se svou činností ze zákona má.

🟣Problémy

Kvůli nesprávně vedenému účetnictví se ohlásila daňová kontrola. Pan Novák neměl čas ani na přípravu podkladů, odevzdal papíry tak, jak je měl, s tím, že finanční úřad si to nějak už přebere. Bohužel měl v účetnictví chyby, které vedly k nesprávně odvedeným daním. Když zjistil, kolik by měl doplatit, obrátil se na nás. V tu chvíli už ale byly možnosti řešení značně omezené, i když jsme udělali všechno, co bylo v našich silách abychom částku k dodanění i uloženou pokutu snížili.

Poté se při podrobné analýze jeho dalších dokumentů ukázalo, že v případě dalších kontrol správních úřadů by závěr dopadl velmi podobně, nebyly řádně dodržovány právní předpisy ani v dalších oblastech, například v oblasti zaměstnanosti, ochrany osobních údajů a dalších.

Ukázalo se také, že z důvodu chybějící řádné smluvní dokumentace v případě sporu s některým z obchodních partnerů může přijít o značné částky, nemá své nároky řádně zajištěné.

🟣Řešení

Pokusili jsme se o napravení trhlin v účetnictví, a pomohli panu Novákovi s nastavení plnění všech právních povinností do budoucna a přípravou vhodných právních dokumentů. Bohužel i při veškerém úsilí o nápravu zpětně některé záležitosti napravit již nelze, pan Novák stále ještě může v konečném důsledku o vše přijít, pokud dostane další vysoké pokuty nebo dojde k nějakému soudnímu sporu.

Panu Novákovi by se vyplatilo poradit se s námi včas a účetní a daňové problémy tak napravit. Možná měl uvažovat o podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena