Case studies

We provide individual and comprehensive services in the areas of law, accounting, tax, auditing and more. Our team of professionals and highly experienced experts will provide you with customised solutions for your business. Take a look at our client case studies and see for yourself.

We are preparing the case study section for you

Případové studie

Legal services

Pro našeho klienta výhradního dovozce nákladních automobilů jsme pomohli dojednat podmínky dovozu a dále nastavit smluvní vztahy se servisními partnery pro novou značku na trhu. V rámci další činnosti pomáháme nastavovat vztahy s fleetovými zákazníky.

Impressum

©Haven Advisory 2023. All rights reserved